Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87619
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử Zalopay của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Thụy Ái Đông
Lê, Huỳnh Phương Vy
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử Zalopay của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp thu hút khách hàng sử dụng ví điện tử Zalopay nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
Description: 74 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87619
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.