Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8905
Title: Cây đậu đen & đạm đậu sị
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Cây đậu đen
Đạm đậu sị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 600 .- Tr.20
Abstract: Khi làm dược liệu, đậu đen có thể để nguyên hạt sao tẩm thêm hoặc bào chế thành vị thuốc có tên là đạm đậu sị. Bài viết hướng dẫn cách chế biến đạm đậu sị và giới thiệu những phương thuốc có vị đậu đen và đạm đậu sị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8905
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_722.19 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.