Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/89589
Title: Hiện trạng bệnh vàng da trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở vùng nuôi Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Từ, Thanh Dung
Nguyễn, Văn Toàn
Keywords: Bệnh học thuỷ sản
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Dấu hiệu bệnh lý bên ngoài của cá bao gồm các biểu hiện như cơ thể có màu vàng, có dịch vàng ở xoang bụng, gan vàng nâu đến xanh, tùy tạng đen sậm. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các yếu tố có liên quan đến bệnh vàng da như vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm bằng phương pháp nghiên cứu cắt ngang (thu mẫu định kỳ 1 tháng từ 1 đến 2 lần và khi có bệnh bùng phát). Dữ liệu được thu từ 127 ao nuôi trong thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 tại Đồng Tháp. Phân tích các yếu tố liên quan đến bệnh vàng da bằng cách tính tỷ số chênh OR (Odds Ratio). Kết quả thu được các yếu tố nguy cơ về vi khuẩn như Aeromonas spp gây bệnh vàng da gấp 0.38 lần so với ao cá khỏe và Edwardsiella ictaluri gấp 3.2 lần, giun tròn (Cucullanosis) ký sinh trong ống dẫn mật làm sưng cuống mật dẫn đến tắc mật.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/89589
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
597.31 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.