Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/94
Title: Đánh giá tải trọng động tác dụng lên khung xe tải 2,45 tấn lắp ráp tại Việt Nam =
Other Titles: Assessment of dynamic forces applied on frame of light truck 2,45 tons assembled in Viet Nam
Authors: Võ, Thế Vinh
Trịnh, Hồng Sơn
Trịnh, Minh Hoàng
Keywords: Tải trọng động
Gia tốc thẳng đứng
Hệ số tải trọng động
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 9 .- Tr.51-56
Abstract: Xe tải nhỏ hiện đang được lắp ráp rất nhiều ở Việt Nam trong thời gian qua. Khung xe là bộ phận quan trọng, là bộ phận dỡ các cụm hệ thống khác nên cần phải có độ bền và độ cứng vững. Khi xe chuyển động trên đường, khung xe tải phải chịu các dạng tải trọng động khác nhau phụ thuộc nhiều vào mấp mô bề mặt đường. Việc đánh giá tải trọng động lên khung xe làm cơ sở cho bài toán đánh giá độ bền khung là vấn đế cần được quan tâm và nghiên cứu. Bài báo trình bày mô hình mô phỏng và một số kết quả đánh giá tải trọng động tác động lên khung xe tải nhỏ 2,45 tấn khi đi trên đường có mấp mô mặt đường theo tiêu chuẩn ISO 8608:1995. Tải trọng động sẽ được đánh giá bằng các chỉ tiêu về an toàn hàng hóa, tải trọng động và an toàn động lực học.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/94
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
710.83 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.