Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/95442
Title: Sử dụng bột canola và protease lên tiêu hóa thức ăn của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Hồ, Nhựt Trường
Keywords: Nuôi Trồng Thuỷ Sản
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng tiêu hoá thức ăn của cá tra khi sử dụng bột canola và bổ sung enzyme tiêu hoá vào thức ăn để đưa ra công thức thức ăn phù hợp cho cá tra. Thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức thức ăn có cùng mức protein: nghiệm thức 28% protein-đậu nành (đối chứng) và 2 nghiệm thức: 28% protein-đậu nành-enzyme, 28% proteinCanola-enzyme được bố trí trong 18 bể (250L) tuần hoàn. Cá thí nghiệm có kích cỡ trung bình 150g, mật độ 30 con/bể. Kết quả thí nghiệm cho thấy, nghiệm thức 28%CP-Canola-EZ cá có độ tiêu hoá cao nhấ là 77%. Độ tiêu hoá protein, lipid và năng lượng cao nhất là ở nghiệm thức 28%CP-Soy_EZ là 87,6%, 94,1% và 84,4% . Lượng chất thải thấp nhất ở nghiệm thức 28%CP-Canola-EZ là 230,44 g/kg thức ăn. Lượng Nitơ thải và lượng protein thải thấp nhất ở nghiệm thức 28%CP-Soy-EZ là 38,63g/kg thức ăn và 6,16g/lg thức ăn. Như vậy, đối với cá tra khi ta bổ sung thêm enzyme tiêu hoá và thay thế nguyên liệu đậu nành bằng canola thì cá có độ tiêu hoá cao và giảm lượng chất thải ra môi trường.
Description: 17tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/95442
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
340.18 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.