Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9850
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định phàn nàn của du khách quốc tế tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Lê, Phước Thành Đạt
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định phàn nàn của du khách quốc tế tại Việt Nam, từ đó khuyến khích du khách bày tỏ các phàn nàn về lỗi dịch vụ họ gặp phải để nâng cao sự hài lòng, chất lượng dịch vụ cũng như giữ chân khách hàng và biến họ thành khách hàng trung thành của doanh nghiệp nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung.
Description: 107 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9850
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.