Browsing by Author Trần, Quang Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Chất lượng quản trị công cấp tỉnh và mức sống hộ gia đình : Bằng chứng mới từ cuộc điều tra khảo sát mức sống dân cư 2016Trần, Quang Tuyến; Vũ, Văn Hưởng
2018Chất lượng quản trị công cấp tỉnh và mức sống hộ gia đình: Bằng chứng mới về cuộc điều tra khảo sát mức sống dân cư 2016Trần, Quang Tuyến; Vũ, Văn Hưỡng
2018Chất lượng quản trị công và giảm nghèo ở các huyện của Việt NamTrần, Quang Tuyến; Lê, Thiết Lĩnh
2021Chỉ số tiến bộ xã hội và mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamTrần, Quang Tuyến; Lê, Văn Đạo; Nguyễn, Anh Tú
2020Tiêu chí về nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại và hội nhập quốc tế: những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaTrần, Quang Tuyến; Lê, Văn Đạo
2018Vai trò của hoạt động cải tiến đến khả năng tồn tại của SME tại Việt NamVũ, Văn Hưởng; Trần, Quang Tuyến; Bùi, Xuân Biên
2018Vai trò của hoạt động cải tiến đến khả năng tồn tại của SME tại Việt NamVũ, Văn Hưởng; Trần, Quang Tuyến; Bùi, Xuân Biên
2019Việc làm công phi chính thức và bất bình đẳng thu nhập hộ gia đình ở Việt NamTrần, Quang Tuyến
2020Đánh giá hiệu quả của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam: sử dụng chỉ số Färe-PrimontTrần, Quang Tuyến; Phạm, Hùng Hiệp; Lê, Văn Đạo