Browsing by Author Dương, Thúy Yên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Ảnh hưởng của cá mẹ nuôi ở 8‰ đến sinh trưởng của cá bột trê vàng (Clarias macrocephalus) ở các độ mặnDương, Thúy Yên; Nguyễn, Duy Linh
2019Ảnh hưởng của các tổ hợp lai chéo đến tang trưởng của cá trê vàng(Clarias macrocephalus) giai đoạn giốngDương, Thúy Yên; Đỗ, Như Hiếu
2020Ảnh hưởng của kích cỡ cá bố mẹ đến chỉ tiêu sinh sản và tăng trưởng của cá bột trê vàng (Clarias macrocephalus)Dương, Thúy Yên; Nguyễn, Ngọc Nhật Lam
2020Ảnh hưởng của kích cỡ cá bố mẹ đến tăng trưởng của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn giốngDương, Thúy Yên; Danh, Tú
2021Ảnh hưởng của kích cỡ và nguồn cá bố mẹ đến tăng trưởng của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn nuôi thương phẩmDương, Thúy Yên; Võ, Ngọc Thể
2019Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến tang trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng(Clarias macrocephalus) giốngDương, Thúy Yên; La, Nghĩa Lê Thanh
2019Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn nuôi thương phẩmDương, Thúy Yên; Trương, Văn Võ
2020Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn nuôi thương phẩmDương, Thúy Yên; Lý, Thành Ngoan
2019Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn ương từ bột lên giốngDương, Thúy Yên; Đặng, Trung Pha
2022Ảnh hưởng của nguồn cá mẹ và độ mặn đến sự phát triển phôi của cá trê vàng (Clarias macrocephalus)Dương, Thúy Yên; Nguyễn, Thị Thu Thảo
2020Ảnh hưởng của tuổi cá bố mẹ đến chỉ tiêu sinh sản và tăng trưởng của cá bột trê vàng (Clarias macrocephalus)Dương, Thúy Yên; Mai, Phạm Thùy Dương
2020Ảnh hưởng của tuổi cá bố mẹ đến tăng trưởng của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn giốngDương, Thúy Yên; Trần, Tiến Đạt
2021Ảnh hưởng của tuổi cá cái đến tăng trưởng của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn giốngDương, Thúy Yên; Lê, Hiếu Nhân
2022Ảnh hưởng của tuổi cá cái đến tăng trưởng của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn nuôi thương phẩmDương, Thúy Yên; Mai, Thị Kiều Diễm
2021Ảnh hưởng của tuổi và nguồn cá bố mẹ đến tăng trưởng của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn nuôi thương phẩmDương, Thúy Yên; Nguyễn, Ngọc Khánh Duy
2022Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) ở giai đoạn giốngDương, Thúy Yên; Võ, Thanh Lộc
2022Ảnh hưởng nguồn cá và độ mặn lên sinh sản của cá trê vàng (Clarias macrocephalus)Dương, Thúy Yên; Trần, Gia Khiêm
2017Lack of introgressive hybridization by North African catfish (Clarias gariepinus) in native Vietnamese bighead catfish (Clarias macrocephalus) populations as revealed by novel nuclear and mitochondrial markersDương, Thúy Yên; Nakorn, UthairatNa; Kanefsky, Jeannette; Scribner, Kim
2016Molecular identification of commercially important species of Nemipterus (Perciformes: Nemipteridae) in surrounding seas of MalaysiaIMTIAZ, AYESHA; Dương, Thúy Yên; NAIM, DARLINA MD.; NOR, SITI AZIZAH MOHD
2016Morphological and genetic differences between cultured and wild populations ofChanna striata in Viet Nam and its phylogenetic relationship with other Channa speciesNguyễn, Thị Ngọc Trân; Dương, Thúy Yên