Browsing by Author Dương, Thúy Yên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Ảnh hưởng của các tổ hợp lai chéo đến tang trưởng của cá trê vàng(Clarias macrocephalus) giai đoạn giốngDương, Thúy Yên; Đỗ, Như Hiếu
2019Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến tang trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng(Clarias macrocephalus) giốngDương, Thúy Yên; La, Nghĩa Lê Thanh
2019Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn nuôi thương phẩmDương, Thúy Yên; Trương, Văn Võ
2020Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn nuôi thương phẩmDương, Thúy Yên; Lý, Thành Ngoan
2019Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn ương từ bột lên giốngDương, Thúy Yên; Đặng, Trung Pha
2017Lack of introgressive hybridization by North African catfish (Clarias gariepinus) in native Vietnamese bighead catfish (Clarias macrocephalus) populations as revealed by novel nuclear and mitochondrial markersDương, Thúy Yên; Nakorn, UthairatNa; Kanefsky, Jeannette; Scribner, Kim
2016Molecular identification of commercially important species of Nemipterus (Perciformes: Nemipteridae) in surrounding seas of MalaysiaIMTIAZ, AYESHA; Dương, Thúy Yên; NAIM, DARLINA MD.; NOR, SITI AZIZAH MOHD
2016Morphological and genetic differences between cultured and wild populations ofChanna striata in Viet Nam and its phylogenetic relationship with other Channa speciesNguyễn, Thị Ngọc Trân; Dương, Thúy Yên
2017Morphological differentiation among cultured and wild Clarias macrocephalus, C. macrocephalus x C. gariepinus hybrids, and their parental species in the Mekong delta, Viet NamDương, Thúy Yên; Phạm, Thanh Liêm; Nguyen, Thanh Tuan
2019Một số đặc điểm sinh học của cá sặc điệp (trichopodus microlepsis) phân bố ở U MinhDương, Thúy Yên; Nguyễn, Thị Kim Ngân
2019So sánh một số chỉ tiêu sinh sản giữa các nguồn cá trê vàng (Clarias macrocephalus) bố mẹ khác nhauDương, Thúy Yên; Nguyễn, T Thanh Nhàn
2018So sánh sự tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá sặc rằn (Trichopodus pectoralis Regan,1910) nuôi thương phẩm từ 3 nguồn cá khác nhau.Dương, Nhựt Long; Dương, Thúy Yên; Nguyễn, Việt Tân
2019So sánh tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) ở giai đoạn ương bột lên giống từ các phép lai chéoDương, Thúy Yên; Nguyễn, Văn Nghĩa
2019So sánh tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) từ các phép lai chéo ở giai đoạn nuôi thương phẩmDương, Thúy Yên; Lê, Văn Vĩ
2020Tăng trưởng của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) từ các tổ hợp lai chéo ở giai đoạn nuôi thương phẩmDương, Thúy Yên; Phạm, Thị Thu Nguyệt
2018Tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) chọn lọc theo kích cỡ nuôi trong nước lợDương, Thúy Yên; Phạm, Thanh Liêm; Dương, Hữu Tình
2020Thử nghiệm thuần hóa và ương cá chạch lấu (Mastacembelus favus) trong môi trường nước lợDương, Thúy Yên; Nguyễn, Văn Triều; Trương, Bửu Tính
2020Đặc điểm hình thái và dinh dưỡng cá kết (Kryptopterus bleekeri Gunther,1864)Dương, Thúy Yên; Đặng, Ái My
2020Đặc điểm hình thái và dinh dưỡng cá trèn bầu (Ompok bimaculatus)Dương, Thúy Yên; Mai, Ngọc Châu
2020Đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản của cá ba kỳ đỏ (Cyclocheilichthys apogon)Dương, Thúy Yên; Trần, Thị Vân Phụng