Browsing by Author Trần, Văn Phòng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Bác bỏ ý kiến đồng nhất đa nguyên chính trị với dân chủ, một đảng cầm quyền với độc đoán, chuyên quyền; đồng nhất phát triển kinh tế nhiều thành phần với tất yếu thực hiện đa nguyên chính trịTrần, Văn Phòng
2021Các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.Trần, Văn Phòng
2018Các lời tựa của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa phương pháp luận khoa họcTrần, Văn Phòng
2022Các điều kiện bảo đảm thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hôi XIII của ĐảngTrần, Văn Phòng
2018Chủ nghĩa dân túy những biểu hiện, nguyên nhân, giải pháp phòng ngừaTrần, Văn Phòng
2021Chủ thể, nội dung, phương thức tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nayTrần, Văn Phòng
2018Có nên vận dụng mô hình Tam quyền phân lập vào Việt Nam hiện nay?Trần, Văn Phòng
2019Cơ sở nền tảng của quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam - Liên Xô trong kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt NamTrần, Văn Phòng; Hoàng, Thu Trang
2021“Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng” một điểm nhấn trong đại hội XIII về xây dựng ĐảngTrần, Văn Phòng
2021Giai đoạn 2021 - 2030 trong dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII của ĐảngTrần, Văn Phòng
2019Giá trị lý luận của tác phẩm "cần, kiệm, liêm, chính"Trần, Văn Phòng
2021Giá trị và sức sống bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin "Kiên định mục tiêu Độc lập Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội - sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam"Trần, Văn Phòng; Lê, Thị Hạnh
2021Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành độngTrần, Văn Phòng
2020Giải phóng con người - hạt nhân triết lý nhân văn phát triển Hồ Chí MinhTrần, Văn Phòng
2019Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường - một giải pháp quan trọng để ngăn ngừa, hạn chế tham nhũng ở Việt Nam hiện nayTrần, Văn Phòng
2019Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với việc bồi dưỡng, phát triển năng lực tư duy chiến lược cho Cán bộ lãnh đạo hiện nayTrần, Văn Phòng
2018Hội nhập quốc tế và yêu cầu tư duy chiến lược của người lãnh đạo hiện nayTrần, Văn Phòng
2018Hội nhập quốc tế và yêu cầu về tư duy chiến lược của người lãnh đạo hiện nayTrần, Văn Phòng
2019Hướng tới một trung tâm quốc tế về nghiên cứu và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí MinhTrần, Văn Phòng
2023Kiên định các nguyên tắc đổi mới theo tinh thần Đại hội XIII trong phát triển đất nướcTrần, Văn Phòng