Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28792
Title: Thực trạng hình thức tổ chức giáo dục giá trị sống cho sinh viên sư phạm
Authors: Trần, Thị Cẩm Tú
Keywords: Hình thức tổ chức
Giáo dục giá trị sống
Sinh viên sư phạm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 05 .- Tr.76-87
Abstract: Kết quả bài viết cho thấy, cách tổ chức giáo dục giá trị sống của hai hình thức giáo dục này, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục thông qua hai hình thức giáo dục này như: giáo viên, cách thức triển khai, xác định mục tiêu, nội dung lồng ghép giáo dục giá trị sống thông qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và lồng ghép môn học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28792
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.