Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29136
Title: Sự đánh giá của người xem Video trên mạng xã hội Facebook đến hình ảnh điểm đến và dự định đi du lịch – Trường hợp Video “ Tri Tôn An Giang – Khoai Lang Thang”
Authors: Nguyễn, Tri Nam Khang
Võ, Thị Kim Anh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của video, clip du lịch thông qua Facebook đến hình ảnh điểm đến và dự định đi du lịch của du khách từ đó đưa ra các các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc xây dựng video, clip du lịch đến người xem và góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch và dự định đi du lịch của du khách.
Description: 77 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29136
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.