Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29335
Title: Xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Hường
Keywords: Xây dựng thương hiệu
Doanh nghiệp
Kinh doanh lữ hành
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.71-73
Abstract: Xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành là một trong những trọng tâm trong marketing du lịch nhằm phát triển hoạt động kinh doanh, đồng thời quảng bá cho hình ảnh du lịch của quốc gia. Tuy nhiên, việc tạo dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành lại không hề đơn giản. Bài viết sẽ đi sâu phân tích thực trạng hoạt động này tại Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29335
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.