Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47379
Title: Tác động của hoạt động tiếp thị trên phương tiện truyền thông xã hội của các công ty du lịch đến ý định tiêu dùng du lịch của giới trẻ tại thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thu Nha Trang
Lưu, Thành Đạt
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tác động hoạt động tiếp thị trên phương tiện truyền thông xã hội (Social Media Marketing) của các công ty du lịch đến ý định tiêu dùng trong du lịch của giới trẻ tại thành phố Cần Thơ
Description: 91 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47379
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.