Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47698
Title: Đổi mới truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Yên
Keywords: Truyền thông nội bộ
Doanh nghiệp
Đổi mới
Người sử dụng lao động
Người lao động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 14 .- Tr.35-38
Abstract: Để vươn ra biển lớn, doanh nghiệp Việt Nam không những phải đủ mạnh về cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ tiên tiến, nguồn vốn đầu tư, nguồn nhân lực…, mà còn phải nỗ lực xây dựng và quảng bá thương hiệu, trong đó truyền thông doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47698
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.