Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50866
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng của Circle K tại thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Đỗ, Thanh Thảo vy
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của Circle K tại Thành Phố Cần Thơ, từ đó các khuyến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Description: 85 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50866
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
949.1 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.