Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53416
Title: Vận dụng marketing địa phương nhằm phát triển du lịch tỉnh Lào Cai
Authors: Phạm, Thị Thu Hường
Phạm, Thị Nga
Keywords: Du lịch
Du lịch tỉnh Lào Cai
Marketing địa phương
Phát triển du lịch
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.84-92
Abstract: Bài viết nghiên cứu thực trạng marketing địa phương trong phát triển du lịch của tỉnh Lào Cai, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường vận dụng marketing địa phương phù hợp với hiện trạng ngành du lịch, góp phần phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53416
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.