Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56586
Title: Khảo sát quá trình sử dụng bromelain thủy phân protein thu hồi từ nước rửa máu cá tra trong chế biến cá tra phi lê và ứng dụng trong nuôi cấy Aspergillus oryzae
Authors: Đặng, Minh Hiền
Võ, Thị Như Lan
Huỳnh, Thị Bích Trân
Ngô, Thảo Trang
Nguyễn, Thị Cẩm Tú
Nguyễn, Công Hà
Keywords: Máu cá
Phụ phẩm
Protein
Hiệu suất thu hồi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số chuyên đề .- Tr.117-124
Abstract: Dung dịch nước rửa máu cá tra trong nhà máy chế biến thủy sản là một nguồn phụ liệu giàu protein, Ngoài ra đây cũng là một vấn đế lớn tại các nhà máy chế biến thủy sản do chứa một lượng lớn chất hữu cơ nên việc xử lý nước thải rất tốn kém, làm tăng chi phí sản xuất cá tra phi lê. Với mục đích thu hồi lại nguồn phụ phẩm giàu nguồn protein có trong nước rửa máu cá, gia tăng giá trị kinh tế, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, nghiên cứu sự ảnh hưởng tương tác giữa các yếu tố nhiệt độ, thời gian và pH lên lượng protein thu hồi được thưc hiện...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56586
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.