Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61477
Title: Xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi khởi nghiệp tại Việt Nam - Cơ hội và thách thức
Authors: Vũ, Thị Hường
Keywords: Xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Khởi nghiệp tại Việt Nam
Cơ hội và thách thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.58-60
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các mặt hàng Việt Nam có cơ hội xuất hiện trên khắp các thị trường trong nước và quốc tế. Tuy vậy, nếu không tự khẳng định mình bằng thương hiệu riêng, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có thể chịu nhiều thua thiệt khi các sản phẩm ít được biết đến. Do đó, doanh nghiệp cần xây dựng thương hiệu ngay khi khởi sự, đồng thời có chiến lược bảo vệ và phát triển thương hiệu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61477
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.