Browsing by Author Mai, Phú Hợp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Achievements and barriers to Vietnam's economic developmentMai, Phú Hợp; YangJunWu
2013Achievements and barriers to Vietnam’s economic developmentMai, Phú Hợp; Wu, Yang Jun
2015Current Situation of Corporate Social Responsibility in Vietnam TodayNguyễn, Thị Vân; Mai, Phú Hợp; Trần, Hoàng Phi; Nguyễn, Văn Phú
2013Introduction of Pragmatism in VietnamMai, Phú Hợp; Yang, JunWu
2018Nghiên cứu tác động chính sách trách nhiệm xã hội đến thương hiệu của doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí MinhNguyễn, Thị Vân; Nguyễn, Văn Phú; Mai, Phú Hợp
2021Những triết lý nhân sinh trong tác phẩm Chí phèoMai, Phú Hợp; Trần, Đồ Nhí
2019Quan niệm của Chủ nghĩa Mác- Leenin về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn sự vận dụng quan điểm của Đảng ta trong việc giải quyết một số vấn đề kinh tế - xã hội ở VN hiện nayMai, Phú Hợp; Bùi, Thị Thảo Nguyên
2020Quan niệm của nho giáo về chữ hiếu và ảnh hưởng của quan niệm đó trong đời sống gia đình VN hiện nayMai, Phú Hợp; Lê, Thị Tiền
2013Recent issues related to pragmatic lifestyles in Viet namMai, Phú Hợp; Yangjunwu
2019Sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong cộng đồng dân tộc KHMER vùng Tây Nam Bộ hiện nayMai, Phú Hợp; Võ, Trọng Thống Nhất
2017The Corporate Social Responsibility in Vietnam to DayMai, Phú Hợp
2013The current situation of Vietnam educationMai, Phú Hợp; Wu, Yang Jun
2020Thực trạng nguồn nhân lực ở VN hiện nayMai, Phú Hợp; Khưu, Hoàng Thuận
2020Tìm hiểu triết lý nhân sinh trong tác phẩm "Tây du ký"Mai, Phú Hợp; Trương, Thị Minh Thư
2021Trách nhiệm xã hội của Trường Đại học Cần Thơ.Mai, Phú Hợp; Nguyễn, Hoàng Khái
2019Triế học phật giáo và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần của người Vn hiện nayMai, Phú Hợp; Phan, Thị Huỳnh Như
2020TT giáo dục của JOHN DEWEY ý nghĩa và bài học của nó đối với nền giáo dục VN hiện nayMai, Phú Hợp; Trần, Thị Kiều Trân
2019TT triết học của Hàn phi - Ý nghĩa và bài học lịch sử của nó trong việc xây dựng Nhà nước pháp wuyeenf XHCN Việt Nam hiện nayMai, Phú Hợp; Nguyễn, Thúy Lam
2020Đặc điểm của phật giáo VN trong thời kỳ Bắc thuộc -giá trị và hạn chế.Mai, Phú Hợp; Trần, Thị Thùy Trang