Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35776
Title: Xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch Phú Thọ
Authors: Hồ, Chí Dũng
Nguyễn, Hoài Long
Đinh, Vân Oanh
Phạm, Thị Kim Thanh
Trần, Việt Dũng
Keywords: Du lịch
Thương hiệu du lịch
Thương hiệu điểm đến
Phú Thọ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.28-31
Abstract: Nhằm xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Phú Thọ. nghiên cứu sử dụng mô hình của Murphy et al. (1999) về trải nghiệm điểm đến của du khách, từ đó phát hiện các tiền đề xây dựng thương hiệu du lịch Phú Thọ. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất chiến lược thương hiệu du lịch Phú Thọ với các nội dung của hệ giá trị thương hiệu theo mô hình của Kotler & Keller (2013).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35776
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.