Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4105
Title: Nghiên cứu sản xuất bột canxi từ xương cá tráo mắt to (Selar crumenolphthalmus)
Authors: Trần, Minh Phú
Lý, Kim Yến
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tận dụng xương cá tráo mắt to như là một nguồn nguyên liệu mới để sản xuất bột canxi nhằm góp phần nâng cao giá trị của phụ phẩm này. Đề tài được thực hiện qua bốn thí nghiệm: (i) khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian thanh trùng đến khả năng loại bỏ protein và lipid trong nguyên liệu ở 110oC, (ii) khảo sát nồng độ và thời gian ngâm NaOH đến khả năng loại bỏ protein và lipid trong nguyên liệu, (iii) xác định thể tích HCl để trung hòa lượng NaOH dư, (iv) khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian sấy đến chất lượng sản phẩm. Kết quả cho thấy thanh trùng ở 110oC trong thời gian 40 phút loại được 51% protein và 46,4% lipid. Khi ngâm dung dịch NaOH 2% với tỉ lệ 1:5 (w/v) trong 90 phút làm giảm 19,2% protein và 58% lipid. Sản phẩm cuối cùng sau khi sấy khô trong 1,5 giờ ở nhiệt độ 60oC tạo ra bột canxi tốt nhất với độ ẩm 10,7%; 70,9% khoáng; 24,7% canxi; 13% protein và 4,3% lipid.
Description: 11 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4105
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
572.55 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.