Browsing by Author Nguyễn, Quang Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Cách mạng công nghiệp 4.0 – minh chứng sinh động luận điểm “Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” của C.MácNguyễn, Quang Bình
2019EVFTA – Minh chứng sinh động sự vận dụng sáng tạo tư tưởng đối ngoại Hồ Chí MinhNguyễn, Quang Bình
2019Không có và không bao giờ có "quân đội trung lập", "đứng ngoài chính trị"Nguyễn, Quang Bình
2019Kinh tế tư nhân sau Nghị quyết 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII – Thực trạng và giải phápNguyễn, Quang Bình; Phạm, Văn Định
2018Mối quan hệ giữa đồng vốn bên ngoài và hành vi đầu tư của doanh nghiệp dưới sự tác động của chính sách tiền tệ tại Việt NamLại, Trung Thành; Nguyễn, Quang Bình
2021Một số giải pháp bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Lênin trong tình hình mớiNguyễn, Quang Bình; Bùi, Xuân Hợi
2020Phát huy vai trò công tác tuyên giáo trong đấu tranh phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sốngNguyễn, Quang Bình
2019Phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế: Tổng hợp lý thuyết và đề xuất hướng nghiên cứu tiềm năngĐặng, Thị Bạch Vân; Bùi, Duy Tùng; Nguyễn, Quang Bình
2020Phòng, chống bệnh hẹp hòi trong cán bộ, Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí MinhVương, Văn Thanh; Nguyễn, Quang Bình
2019Rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng khâu quan trọng của công tác Đảng viênNguyễn, Quang Bình
2018Thực hiện phương châm "Động" và "Mở" trong công tác quy hoạch cán bộ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của ĐảngNguyễn, Quang Bình
2018Tính nhân dân trong “lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ MinhNguyễn, Quang Bình
2018Trách nhiệu nêu gương trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của chủ tịch Hồ Chí MinhNguyễn, Quang Bình
2018Vận dụng quan điểm trách nhiệm nêu gương trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng" đối với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nayĐỗ, Văn Trường; Nguyễn, Quang Bình
2019Xây dựng bộ máy Hành chính Nhà nước tinh gọn, hiệu quả theo tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn, Quang Bình
2019Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên – biện pháp góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnhNguyễn, Quang Bình; Hồ, Quốc Phú