Browsing by Author Mạch, Quang Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Ảnh hưởng của luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin đối với Hồ Chí MinhMạch, Quang Thắng
2020Bài học của cách mạng tháng tám đối với sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nayMạch, Quang Thắng
2018Chống chủ nghĩa cá nhân trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng" cái nhìn đương đạiMạch, Quang Thắng
2018Có phải gặm nhấm quá khứ để quên đi hiện tại?Mạch, Quang Thắng
2020Giá trị Hồ Chí Minh với sự phát triển thời đạiMạch, Quang Thắng
2018Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền Việt NamMạch, Quang Thắng
2019Giữ gìn kỷ luật của Đảng theo tinh thần của chủ tịch Hồ Chí MinhMạch, Quang Thắng
2019Hồ Chí Minh - Người vận dụng sáng tạo lý luận Mác-LêNin về xây dựng Đảng cầm quyền ở Việt NamMạch, Quang Thắng
2020Hồ Chí Minh sứ giả của hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộcMạch, Quang Thắng
2022Hồ Chí Minh với việc xây dựng căn cứ địa cách mạng ở tỉnh Tuyên Quang trong kháng chiến chống thực dân PhápMạch, Quang Thắng
2022Hội nghị lần Thứ 20 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa III một số bài học về xây dựng ĐảngMạch, Quang Thắng
2018Khẳng định tính đúng đắn những luận điểm của Các Mác và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt NamMạch, Quang Thắng
2021Một số lưu ý trong biên soạn lịch sử đảng cộng sản Việt NamMạch, Quang Thắng
2022Một số nội dung về vấn đề con người theo cách quy chiếu với quan điểm của Hồ Chí MinhMạch, Quang Thắng
2021Một số phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử Đảng cộng sản Việt NamMạch, Quang Thắng
2018Một số vấn đề về xây dựng con người Việt NamMạch, Quang Thắng
2019Một số vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng trong Đảng nhìn từ góc độ văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí MinhMạch, Quang Thắng
2019Một số ý kiến về tác phẩm Hồ Chí Minh: The Missing Years 1914 -1941 của tác giả Sophie Quinn-JudgeMạch, Quang Thắng
2019Nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địchMạch, Quang Thắng
2020Nhận diện và phòng, chống căn bệnh kiêu ngạo, công thần trong xây dựng và bảo vệ đảng hiện nayMạch, Quang Thắng