Browsing by Author Châu, Tài Tảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Applied Biofloc Technology for Target Species in the Mekong Delta in Vietnam: A ReviewNguyễn, Văn Hòa; Trần, Ngọc Hải; Võ, Nam Sơn; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Lê, Quốc Việt; Châu, Tài Tảo; Trần, Hữu Lễ; Huỳnh, Thanh Tới; Tạ, Văn Phương
2019Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm sinh học lên chất lượng nước, tăng trưởng và tỷ lệ sống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thâm canh trong bèChâu, Tài Tảo; Nguyễn, Thành Đỉnh
2020Ảnh hưởng của các loại thức ăn lên sự phát triển và tỉ lệ sống trong ương giống ba khía (Sesarma mederi)Châu, Tài Tảo; Phạm, Văn Trọng
2020Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man,1879) bằng công nghệ bioflocChâu, Tài Tảo; Phạm, Minh Truyền; Hứa, Đang Thoại
2020Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo công nghệ bioflocChâu, Tài Tảo; Nguyễn, Thành Đạt
2019Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ bioflocChâu, Tài Tảo; Trịnh, Hùng Chiêu
2019Ảnh hưởng của tỷ lệ C/N khác lên tăng trưởng và tỷ lệ sống trong ương giống tôm thẻ chân trắng bằng công nghệ bioflocChâu, Tài Tảo; Nguyễn, Quốc Thắng
2020Ảnh hưởng của độ mặn thấp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh trong hệ thống tuần hoànChâu, Tài Tảo; Trương, Văn Thư
2016Effects of heat-killed Lactobacillus plantarum strain L-137 on growth performance and immune responses of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) via dietary administrationPhạm, Minh Đức; Trần, Ngọc Hải; Trần, Thị Tuyết Hoa; Châu, Tài Tảo; Hứa, Thái Nhân; Đặng, Thụy Mai Thy; Cao, Mỹ Án; Hồng, Mộng Huyền; Satoru; Hirose
2017Effects of heat-killed Lactobacillus plantarum strain L-137 on larvae quality and growth performance of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) juvenilesPhạm, Minh Đức; Trần, Thị Thanh Hiền; Trần, Ngọc Hải; Trần, Thị Tuyết Hoa; Châu, Tài Tảo; Hứa, Thái Nhân; Cao, Mỹ Án; Onoda, Satoru
2018Nghiêm cứu giảm lượng tỉ lệ lượng thức ăn viên khi nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh theo công nghệ biofloc.Trần, Ngọc Hải; Châu, Tài Tảo; Nguyễn, Văn Tuấn
2019Nghiên cứu ảnh hưởng chu kỳ bổ sung đường cát trong ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) bằng công nghệ bioflocChâu, Tài Tảo; Ngô, Sài Khoan
2019Nghiên cứu bổ sung nguồn cacbon ở các thời điểm khác nhau trong ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ bioflocChâu, Tài Tảo; Trần, Duy Linh
2018Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh theo công nghệ biofloc với chế độ che sáng khác nhauTrần, Ngọc Hải; Châu, Tài Tảo; Hồ, Thế Dương
2019Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh trong các hệ thống nuôi khác nhauChâu, Tài Tảo; Huỳnh, Hồng Hiến
2018Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng(Litopenaeus vannamei) mật độ cao theo công nghệ biofloc với chu kỳ bổ sung nguồn cacbon từ bột gạo khác nhauTrần, Ngọc Hải; Châu, Tài Tảo; Tăng, Thị Bé Phương
2019Nghiên cứu thời điểm bổ sung nguồn cacbon trong ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) bằng công nghệ bioflocChâu, Tài Tảo; Dư, Văn Hậu
2018Nghiên cứu ương ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon) theo công nghệ biofloc ở các mật độ khác nhauChâu, Tài Tảo; Lý, Văn Khánh; Phan, Công Toại
2018Nghiên cứu ương ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon) theo công nghệ biofloc với chu kỳ bổ sung nguồn cacbohydrat từ rỉ đường khác nhauChâu, Tài Tảo; Trần, Ngọc Hải; Lê, Thùy Dung
2019Nghiên cứu ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc ở các mật độ khác nhauChâu, Tài Tảo; Nguyễn, Long Giang