Browsing by Author Trần, Thị Minh Tuyết

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Báo cáo chính trị của đại hội XIII bước tiến mới trong vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí MinhTrần, Thị Minh Tuyết
2021Hồ Chí Minh kiến trúc sư của đường lối đối ngoại và quan hệ hợp tác quốc tế của ĐảngTrần, Thị Minh Tuyết
2021Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí MinhTrần, Thị Minh Tuyết
2019Kết hợp đức trị và pháp trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh-biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nayTrần, Thị Minh Tuyết
2018Kiểm soát quyền lực theo tư tưởng Hồ Chí MinhTrần, Thị Minh Tuyết
2019Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới nhận thức, kết quả thực hiện và giải phápTrần, Thị Minh Tuyết
2020Nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng tám 1945Trần, Thị Minh Tuyết; Nguyễn, Thị Mai Lan
2019Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công nghiệp hóa và vận dụng ở Việt NamTrần, Thị Minh Tuyết
2021Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về liêm chính công vụ - vận dụng vào xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ, công chức nước ta hiện nayTrần, Thị Minh Tuyết
2019Quan điểm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực của người làm công tác hậu cần trong quân độiTrần, Thị Minh Tuyết
2018Sức mạnh và bài học rút ra từ " Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí MinhTrần, Thị Minh Tuyết
2018Tầm nhìn Hồ Chí Minh trong bản Di chúc lịch sửTrần, Thị Minh Tuyết
2020Tầm nhìn thời đại của Hô Chí Minh về giáo dụcTrần, Thị Minh Tuyết; Nguyễn, Thị Phương Thảo
2020Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nayTrần, Thị Minh Tuyết
2021Thực hiện công tác cán Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nayTrần, Thị Minh Tuyết
2019Tinh thần tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt NamTrần, Thị Minh Tuyết
2019Tìm hiểu phong cách đặc sắc của Hồ Chí Minh trong Di chúcTrần, Thị Minh Tuyết
2018Tính nhân văn trong quan điểm Xây dựng Đảng về đạo đức của Hồ Chí MinhTrần, Thị Minh Tuyết
2018Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh - Cơ sở lý luận của công cuộc cải cách Giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nayTrần, Thị Minh Tuyết
2018Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản qua sự kế thừa và phát triển của Hồ Chí MinhTrần, Thị Minh Tuyết